032.9048.527

MOTUL – NHỚT 7100 (TỔNG HỢP – ESTER) 10W50 VN

0

♦ Công dụng: Dầu nhớt cho động cơ xe máy.

♦ Áp dụng cho: Động cơ xe máy