032.9048.527

MOBIN FAITO 7400 XĂNG CƠ

0

MOBIN FAITO 7400 XĂNG CƠ, Tăng khả năng đánh lửa mạnh hơn, đốt sạch nhiên liệu hơn, xe mạnh hơn ở mọi vòng tua máy
Loại xe áp dụng: Tất cả xe dùng bình xăng con